Impressum

Informacje zgodnie z § 5 TMG (ustaw o telemediach)

Niniejsza strona internetowa jest produktem 
turningtec GmbH

Prezes spółki: Willi Bien

turningtec GmbH
Daimlerstraße 12
78559 Gosheim
Przedsiębiorstwo 
EUK Unternehmensbeteiligungen GmbH
Telefon +49.7426.6000-0
Telefaks +49.7426.6000-60
www.turningtec.de
info@turningtec.de 

Zgodnie z § 27a ustawy o VAT DE 278944222
Sąd rejonowy Stuttgart HRB 738917 
Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 10 ustęp 3 ustawy o elektronicznych usługach komunikacyjnych i informatycznych: Willi Bien

Koncepcja, projekt i tekst
KASSANDRA Werbeagentur
Reinhilde Heim
Beethovenstraße 2
78166 Donaueschingen
Telefon +49.771.163666
www.kassandra.de 

(1) Ograniczenie odpowiedzialności

Treści niniejszej strony internetowej

Treści niniejszej strony internetowej są tworzone z możliwie największą starannością. Oferent nie ponosi jednak żadnej gwarancji za poprawność, kompletność i aktualność za treści oddane do dyspozycji. Korzystanie z dostępnych treści następuje na własne ryzyko użytkownika. Artykuły osób trzecich ewentualnie podpisane nazwiskiem odzwierciedlają opinię danego autora a niekoniecznie zawsze opinię oferenta.

Dostępność strony internetowej


Oferent dołoży wszelkich starań do zaoferowania usługi możliwie bez zakłóceń. Również przy pełnej dbałości nie mogą zostać wykluczone czasy przestoju. Oferent zastrzega sobie prawo do zmiany lub wstrzymania swojej oferty w dowolnym momencie.

Linki zewnętrzne

Niniejsza strona internetowa zawiera linki do stron internetowych osób trzecich ("linki zewnętrzne"). Te strony internetowe podlegają odpowiedzialności danego operatora. Oferent przy pierwszym połączeniu linków zewnętrznych sprawdził obce treści, czy naruszają prawo. W tym czasie nie były widoczne żadne naruszenia prawa. Oferent nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt oraz na treści linkowanych stron. Ustawienie linków zewnętrznych nie oznacza, że oferent przywłaszcza sobie treści znajdujące się za odsyłaczem lub linkiem. Od oferenta nie można żądać stałej kontroli tych linków zewnętrznych bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. W przypadku powiadomienia o naruszeniu prawa takie linki zewnętrzne zostaną jednak natychmiast usunięte.

Brak stosunku umownego

Przez korzystanie ze strony internetowej oferenta nie dochodzi pomiędzy użytkownikiem a oferentem w żaden sposób do stosunku umownego. Pod tym względem nie następują też żadne umowne lub quasi-umowne roszczenia wobec oferenta.

(2) Prawo autorskie

Treści publikowane na tej stronie i prace są chronione prawem autorskim. Każde wykorzystywanie zabronione przez niemieckie prawo autorskie wymaga pisemnej zgody autora lub pomysłodawcy. Obowiązuje to w szczególności do powielania, edycji, tłumaczenia, przechowywania, przetwarzania względnie odtwarzania treści w bazach danych lub innych mediach elektronicznych i systemach. Treści i artykuły osób trzecich są oznaczone jako takie. Powielanie lub odtwarzanie pojedynczych treści lub kompletnych stron bez pozwolenia jest niedozwolone i karalne. Dozwolone jest wyłącznie tworzenie kopii i plików do pobrania do osobistego, prywatnego a nie komercyjnego użytku. Linki do strony internetowej oferenta są zawsze mile widziane i nie wymagają żadnej zgody oferenta strony internetowej. Prezentacja niniejszej strony w innych ramkach jest dozwolona tylko za zgodą.

(3) Ochrona danych

Przez odwiedziny na stronie internetowej usługodawcy mogą zostać zapisane na serwerze informacje na temat dostępu (data, czas, oglądana strona). Dane te nie należą do danych osobowych, lecz są anonimowe. Zostaną one przeanalizowane wyłącznie w celach statystycznych. Nie następuje przekazanie osobom trzecim w celach komercyjnych lub niekomercyjnych.

Ponadto mogą zostać zapisane dane w komputerze użytkownika strony. Dane te to tzw. „ciasteczka“, które służą do uproszczenia dostępu dla użytkowników. Jednakże użytkownik ma możliwość wyłączenia tej funkcji w danej przeglądarce internetowej. W tym przypadku jednak może dojść do ograniczenia funkcjonowania naszej strony internetowej.

Oferent wyraźnie wskazuje na to, że transmisja danych w Internecie (np. przy komunikacji przez e-mail) wykazuje luki w bezpieczeństwie i nie może zostać kompletnie chroniona przed dostępem osób trzecich.

Wykorzystanie danych kontaktowych oferenta - w szczególności numeru telefonu/faksu i adresu e-mail - w celu reklamy handlowej wyraźnie nie jest mile widziane, chyba że dostawca wydał uprzednią zgodę na piśmie lub już istnieje kontakt handlowy. Oferent i wszystkie osoby wymienione<s>j</s> na tej stronie internetowej niniejszym sprzeciwiają się jakiemukolwiek komercyjnemu zastosowaniu i przekazaniu ich danych.

(4) Obowiązujące prawo i skuteczność

Obowiązuje wyłącznie miarodajne prawo Republiki Federalnej Niemiec. Jeśli fragmenty lub poszczególne sformułowania tego tekstu są nieskuteczne lub staną się w przyszłości, to pozostałe części pozostają w swojej treści i ważność tym nienaruszone.

(5) Specjalne warunki użytkowania

O ile specjalne warunki dla poszczególnych zastosowań tej strony odbiegają od wyżej wymienionych punktów od (1) do (4), to zostanie ten fakt wyraźnie wskazany w odpowiednim miejscu. W tym przypadku obowiązują w konkretnym przypadku specjalne warunki użytkowania.

Za treści linkowanych stron jest odpowiedzialny wyłącznie operator. Kopie niniejszej strony internetowej nie są dozwolone.


© COPYRIGHT 2020 turningtec GmbH